1. Zajęcia odbywają się indywidualnie

2. Podstawowy czas trwania lekcji śpiewu to 45 minut

3. Lekcje odwołujemy najpóźniej dzień wcześniej, do godziny 18.

4. Lekcje odwołane przez uczniów po tym terminie są traktowane jako odbyte.

5. Istnieje możliwość opłaty z góry za miesiąc, kwartał lub indywidualnie uzgodnioną liczbę zajęć, zwanych dalej pakietem.

6. W przypadku pakietu należy wykorzystać wszystkie zajęcia najpóźniej miesiąc po upływie terminu z jakim pakiet by się kończył- w przeciwnym razie zajęcia przepadają.

7. Wszystkie lekcje odwołane przez nauczyciela, a opłacone z góry, odbędą się w innym terminie, z tym że przepadają jeśli z winy ucznia nie odbędą się w przeciągu dwóch miesięcy. Przed upływem tego terminu możliwy jest zwrot opłaty za zajęcia niewykorzystane.

8. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia.

9. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o pobieraniu lekcji z emisji głosu.

10. Formy płatności:
– Gotówką: za pojedyncze lekcje podczas zajęć, bądź z góry za miesiąc.
– Przelewem: płatność z góry, najpóźniej w dniu zajęć, przy płatności miesięcznej nie później niż w dniu pierwszych zajęć.
W przypadku płatności tego samego dnia wymagane jest potwierdzenie przelewu.

11. Podjęcie zajęć oznacza akceptację regulaminu.

 

Cennik

lekcja indywidualna:
45 minut: 90 pln
60 minut: 120 pln
90 minut: 160 pln

Dane do przelewu:
97 2490 0005 0000 4500 6943 4724
Agencja Artystyczna Konador
ul. Malborska 6 m 227
03-286 Warszawa