Siedziba szkoły mieści się pod adresem: ul. Bracka 3, lokal 2b, domofon 19

.

CENNIK:
30 minut – 100 pln
45 minut – 130 pln
60 minut – 160 pln
90 minut – 220 pln
Jednorazowa konsultacja: 45 minut – 160 pln

.

DANE DO PRZELEWU:
97 2490 0005 0000 4500 6943 4724
Agencja Artystyczna Konador
ul. Malborska 6/227
03-286 Warszawa

W opisie przelewu obowiązkowo podajemy: ❗daty zajęć❗ za które wnosimy opłatę oraz ❗imię nauczyciela❗. Jeśli opłata wnoszona jest przez osoby trzecie – ❗imię i nazwisko ucznia❗. W przypadku korzystania z programu stałego klienta – ❗numer ID❗ 

📌REGULAMIN  W ZWIĄZKU Z RYGOREM SANITARNYM📌

 • ZE WZGLĘDU NA DEZYNFEKCJĘ POMIESZCZEŃ DRZWI DO SZKOŁY SĄ ZAMKNIĘTE I UCZNIÓW WPUSZCZAMY DOKŁADNIE O GODZINIE W KTÓREJ ZACZYNAJĄ ZAJĘCIA!
 • NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK ORAZ POMIAR TEMPERATURY.
 • MASECZKĘ ŚCIĄGAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE W TRAKCIE ZAJĘĆ, PO ZMIERZENIU TEMPERATURY TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM, I ZAKŁADAMY NIEZWŁOCZNIE PO ICH ZAKOŃCZENIU.
 • PO WEJŚCIU DO SZKOŁY OD RAZU DEZYNFEKUJEMY RĘCE.
 • UTRZYMUJEMY DYSTANS MINIMUM 2 METRY OD NAUCZYCIELA.
 • NA ZAJĘCIA PRZYCHODZIMY PUNKTUALNIE I WYCHODZIMY OD RAZU PO NICH.
 • NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA ZAJĘĆ.
 • NIE MA MOŻLIWOŚCI Z KORZYSTANIA Z POCZEKALNI.
 • NIE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU SKUTKUJE USUNIĘCIEM ZE SZKOŁY.

REGULAMIN SZKOŁY

 1. Zajęcia odbywają się indywidualnie.
 2. Czas trwania zajęć to 45, 60 lub 90 minut.
 3. Odwoływanie zajęć:
  Zajęcia odwołujemy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia, do godziny 18.
  Zajęcia odwołane po tym terminie są traktowane jako odbyte, nie podlegają odrabianiu i należy za nie uiścić opłatę.
  – Jeżeli zajęcia odwołane są z powodu choroby, to z opłaty za nie zwalnia zaświadczenie od lekarza.
  – Jeśli choroba pozwala na ćwiczenia, to jest możliwość przeprowadzenia zajęć online.
  Brak opłaty za nieregulaminowo odwołane zajęcia oznacza automatyczne zawieszenie zajęć.
  – W przypadku konieczności przejścia niespodziewanie na kwarantannę lub izolację lekcje odbywają się w trybie online. Nie odbycie lekcji online w takim przypadku oznacza lekcje odwołana nieregulaminowo.
 4. Szkoła działa cały rok, więc nie ma przerwy wakacyjnej ani ferii.
 5. Wszystkie zajęcia odwołane przez nauczyciela, a opłacone z góry, odbędą się w innym terminie. Jeżeli nie odbędą się z winy ucznia w przeciągu miesiąca – przepadają. Przed upływem tego terminu możliwy jest zwrot opłaty za zajęcia niewykorzystane.
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia.
 7. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o pobieraniu lekcji z emisji głosu.
 8. Formy płatności:
  – Gotówką: za pojedyncze lekcje podczas zajęć, bądź z góry za miesiąc.
  – Przelewem: płatność z góry, najpóźniej w dniu zajęć, przy płatności miesięcznej nie później niż w dniu pierwszych zajęć*.
  *W przypadku płatności tego samego dnia wymagane jest potwierdzenie przelewu.
 9. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego, uprawniającego do zniżki 5 zł od zajęć. Minimalna ilość zajęć w abonamencie to 1 w tygodniu. Za zajęcia płacimy z góry przelewem, najpóźniej do 10 dnia miesiąca włącznie. Zajęcia odwołane regulaminowo należy odrobić w przeciągu tygodnia, inaczej przepadają.
 10. Istnieje możliwość wykupienia vouchera prezentowego.
  Zasady korzystania z vouchera:
  – Termin zajęć ustalamy telefonicznie pod numerem
  +48 515 822 974
  – Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.
  – Umówione zajęcia dowołujemy do godziny 18.00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
  – Zajęcia odwołane przez nauczyciela odrabiane są w innym ustalonym z uczniem terminie. Przepadają, jeśli z winy ucznia nie odbędą się w przeciągu miesiąca.
 11. Szkoła organizuje cykliczne koncerty uczniów.
  – Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest regularne uczęszczanie na zajęcia przynajmniej 1 raz w tygodniu.
  – Do występu dopuszczeni są uczniowie, którzy uczą się w naszej szkole nie krócej niż pół roku.
  – O uczestnictwie w koncercie decyduje nauczyciel prowadzący oraz właściciel szkoły.
 12. Uczniowie biorący udział w koncercie są zobowiązani:
  – przysłać mailem podkład w formacie mp3, najpóźniej 3 dni przed koncertem,
  – przysłać mailem krótkie bio, najpóźniej 3 dni przed koncertem,
  (UWAGA: niedostarczenie materiałów skutkuje niedopuszczeniem do koncertu)
  – pojawić się w dniu koncertu 15 minut przed rozpoczęciem próby dźwięku,
  uczestniczyć w koncercie do końca.
  – osoba która wyjdzie w trakcie, zostanie zawieszona w występowaniu na jeden koncert.
  – uczestnik, który nie pojawi się na koncercie również zostanie zawieszony w występowaniu na jeden koncert. Jeśli nie pojawi się z powodu choroby zostanie poproszony o zaświadczenie lekarskie.
 13. W przypadku koncertu uczniów online uczeń jest zobowiązany:
  – przysłać nagranie w formacie mp4,
  – filmik ma być nagrany POZIOMO,
  – z dobrą jakością obrazu i dźwięku,
  – z zapasem 5 sekundowej zakładki przed i po utworze,
  – nagranie ma byś dostarczone we wskazanym przez szkołę terminie.
  Materiał przysłany po tym terminie nie zostanie zakwalifikowany do koncertu.
 14. Szkoła organizuje dla uczniów comiesięczne warsztaty online. Odbywają się one w ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 14-15.30.
  – Warunkiem bezpłatnego udziału jest obecność na wszystkich zajęciach w miesiącu.
  – Dla uczniów, którzy nie spełniają tego warunku koszt warsztatów jest jak za 1,5h zajęć według cennika.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z TEORII MUZYKI I KSZTAŁCENIA SŁUCHU ONLINE:

 1. Zajęcia są ogólnodostępne.
 2. Kurs jest podzielony na części tematyczne. Jeden cykl na kwartał.
 3. Zapisanie się na kurs oznacza deklarację udziału w całym cyklu.
 4. Koszt:
  – Grupa podstawowa: 300 zł
  – Grupa średnio-zaawansowana: 450 zł
  – Grupa zaawansowana: 600 zł
 5. Zajęcia odbywają się online, raz w tygodniu i trwają 45 min.
 6. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 7. Płatność raty za kurs musi nastąpić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.

Dane do przelewu:
97 2490 0005 0000 4500 6943 4724
Agencja Artystyczna Konador
Malborska 6/227
03-286 Warszawa

 1. W opisie przelewu koniecznie wpisujemy „Kurs teorii muzyki, miesiąc, imię i nazwisko uczestnika”
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty przesyłany jest link i hasło do pokoju zajęć w aplikacji ZOOM.
 3. Grupa zajęciowa liczy od 15 do 20 osób.
 4. Zajęcia prowadzi Radek Chwieralski, przy czym szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.