Siedziba szkoły mieści się pod adresem: Warszawa ul. Bracka 3, lokal 2b, domofon 19

.

CENNIK:
30 minut – 130 pln
45 minut – 150 pln
60 minut – 200 pln
90 minut – 260 pln
Jednorazowa konsultacja: 45 minut – 180 pln

.

DANE DO PRZELEWU:
97 2490 0005 0000 4500 6943 4724
Agencja Artystyczna Konador
ul. Malborska 6/227
03-286 Warszawa

W opisie przelewu obowiązkowo podajemy: ❗daty zajęć❗ za które wnosimy opłatę (w przypadku opłaty miesięcznej wpisujemy MIESIĄC) oraz ❗imię nauczyciela❗. Jeśli opłata wnoszona jest przez osoby trzecie – ❗imię i nazwisko ucznia❗

REGULAMIN SZKOŁY

 1. Zajęcia odbywają się indywidualnie.
 2. Czas trwania zajęć to 45, 60 lub 90 minut.
 3. Odwoływanie zajęć:
  Zajęcia odwołujemy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia, do godziny 18.
  Zajęcia odwołane po tym terminie są traktowane jako odbyte, nie podlegają odrabianiu i należy za nie uiścić opłatę.
  – Jeśli choroba pozwala na ćwiczenia, to jest możliwość przeprowadzenia zajęć online.
  Brak opłaty za nieregulaminowo odwołane zajęcia oznacza automatyczne zawieszenie zajęć.
  – W przypadku konieczności przejścia niespodziewanie na kwarantannę lub izolację lekcje odbywają się w trybie online. Nie odbycie lekcji online w takim przypadku oznacza lekcje odwołana nieregulaminowo.
 4. Szkoła działa cały rok kalendarzowy.
 5. Osoby rezygnujące z zajęć na przerwę dłuższą niż 3 tygodnie automatycznie tracą stałą godzinę oraz zniżki. Oznacza to, że po powrocie obowiązuje cena według aktualnego cennika.
 6. Wszystkie zajęcia odwołane przez nauczyciela, a opłacone z góry, odbędą się w innym terminie. Jeżeli nie odbędą się z winy ucznia w przeciągu miesiąca – przepadają. Przed upływem tego terminu możliwy jest zwrot opłaty za zajęcia niewykorzystane.
 7. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia.
 8. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o pobieraniu lekcji z emisji głosu.
 9. Formy płatności:
  – Gotówką: za pojedyncze lekcje podczas zajęć, bądź z góry za miesiąc.
  – Przelewem: płatność z góry, najpóźniej w dniu zajęć, przy płatności miesięcznej nie później niż w dniu pierwszych zajęć*.
  *W przypadku płatności tego samego dnia wymagane jest potwierdzenie przelewu
  – Jeżeli w wyniku wydarzeń losowych uczeń nie może zapłacić za zajęcia, a nie zdążył ich odwołać regulaminowo, należy zadzwonić do nauczyciela i uzyskać zgodę na opłacenie ich na następnej lekcji. Nie opłacenie zaległości na następnych zajęciach skutkuje automatycznym zawieszeniem zajęć. Z tego punktu można korzystać w sytuacjach wyjątkowych i nadużywanie go będzie skutkowało zawieszeniem współpracy.
 10. Istnieje możliwość wykupienia vouchera prezentowego.
  Zasady korzystania z vouchera:
  – Termin zajęć ustalamy telefonicznie pod numerem
  +48 515 822 974
  – Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.
  – Umówione zajęcia dowołujemy do godziny 18.00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
  – Zajęcia odwołane przez nauczyciela odrabiane są w innym ustalonym z uczniem terminie. Przepadają, jeśli z winy ucznia nie odbędą się w przeciągu miesiąca.
 11. Szkoła organizuje cykliczne koncerty uczniów.
  – Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest regularne uczęszczanie na zajęcia przynajmniej 1 raz w tygodniu.
  – Do występu dopuszczeni są uczniowie, którzy uczą się w naszej szkole nie krócej niż pół roku.
  – O uczestnictwie w koncercie decyduje nauczyciel prowadzący oraz właściciel szkoły.
 12. Uczniowie biorący udział w koncercie są zobowiązani:
  – przysłać mailem podkład w formacie mp3, najpóźniej 3 dni przed koncertem,
  – przysłać mailem krótkie bio, najpóźniej 3 dni przed koncertem,
  (UWAGA: niedostarczenie materiałów skutkuje niedopuszczeniem do koncertu)
  – pojawić się w dniu koncertu 15 minut przed rozpoczęciem próby dźwięku,
  uczestniczyć w koncercie do końca.
  – osoba która wyjdzie w trakcie, zostanie zawieszona w występowaniu na jeden koncert.
  – uczestnik, który nie pojawi się na koncercie również zostanie zawieszony w występowaniu na jeden koncert. Jeśli nie pojawi się z powodu choroby zostanie poproszony o zaświadczenie lekarskie.
 13. W przypadku koncertu uczniów online uczeń jest zobowiązany:
  – przysłać nagranie w formacie mp4,
  – filmik ma być nagrany POZIOMO,
  – z dobrą jakością obrazu i dźwięku,
  – z zapasem 5 sekundowej zakładki przed i po utworze,
  – nagranie ma byś dostarczone we wskazanym przez szkołę terminie.
  Materiał przysłany po tym terminie nie zostanie zakwalifikowany do koncertu.